NIEUWS ABOS 23 JANUARI 2022

De beer is los zou je kunnen zeggen. Je kunt geen krant openslaan of je leest dat de AOW losgekoppeld wordt van het (verhoogde) minimumloon zodat de AOW niet navenant meestijgt. [responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Lees me voor”]

Er is geen ouderenbond of –organisatie te vinden die niet de noodklok heeft geluid over dit ongelukkige besluit van het kabinet. De hele oppositie is tegen de loskoppeling omdat hiermee een precedent wordt geschapen voor nog meer besluiten die in het nadeel vallen van ouderen. Zo wil het kabinet ook flink bezuinigen in de verpleeghuiszorg met als gevolg minder verpleegbedden. Wordt het niet tijd voor een grote demonstratie op het Malieveld tegen deze onzalige besluiten? Hierbij mijn aanmelding.

 

Corona

Dinsdag is er weer een persconferentie over de corona-maatregelen. De verwachting is dat de lockdown wordt afgeschaald en dat er dus meer mogelijk is. Dit zou goed nieuws zijn voor u en mij omdat we meer mogen. Zo zouden we onze activiteiten (bingo, klaverjassen, muziek- en filmmiddagen) kunnen hervatten in ‘Onder de Acacia’s” en kunnen nadenken over een uitje voor de leden in het voorjaar. Laten we duimen op een goede afloop. Ik houd u op de hoogte.

 

Nieuwe leden   

We zijn blij met de ledenaanwas vorig jaar. Maar er kunnen nog meer bij. Voor elk nieuw lid ontvangt de aanbrenger een Makadobon van tien euro. Wordt de partner ook lid, dan ontvangt u twee van deze bonnen. U kunt uw nieuwe lid doorgeven aan Leo Wilms, die de ledenadministratie bijhoudt! Zijn telefoonnummer is 0224-751111 en mobiel 06-53413898, maar u kunt dit ook doen per e-mail. Hier is zijn adres: wilmskoops@quicknet.nl

Het nieuwe lid ontvangt een raamthermometer en betaalt minder contributie voor dit jaar.

De contributie is voor dit jaar niet verhoogd. De bedragen blijven hetzelfde:  25 euro per jaar en voor de partner 15,00 euro per jaar. Binnenkort (nog even geduld) ontvangt u de factuur. Dan kunt u het bedrag overmaken. Graag niet eerder.

 

Voorlopige aanslag

In december en januari ontvangen veel mensen een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2022 van de Belastingdienst. Daarin staat hoeveel belasting zij komend jaar terugkrijgen of moeten betalen.  Het is belangrijk dat mensen de voorlopige aanslag altijd goed controleren. Ook gedurende het jaar, bijvoorbeeld wanneer zich veranderingen voordoen. Zo voorkomt u dat u achteraf geld moeten terugbetalen.

 

Hoe vul je je QR-code aan met de boosterprik?

Het vaccinatiebewijs van de boosterprik moet je zelf in de CoronaCheck-app toevoegen om een geldige QR-code te kunnen ontvangen. Dat geldt ook voor je herstelbewijs of testbewijs. Hoe je dat doet?  Lees de bijlage: FASv nieuwsflits. Wilt u hem op papier thuisgestuurd krijgen?  Klik op ‘boosterprik toevoegen aan uw vaccinatiebewijs’ en kies daarna ‘Op papier’.

 

Overwaarde geeft AOW’ers extra financiële ruimte

Nederland telt momenteel iets meer dan 1,8 miljoen gepensioneerden. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 20 AOW’ers een laag of helemaal geen aanvullend inkomen heeft. Het opnemen van de overwaarde biedt in deze situatie een goede oplossing om meer financiële ruimte te creëren. U kunt uw hypotheek verhogen tot de waarde van uw woning. Stel uw woning is €400.000,- waard en u heeft nog een hypotheek van €100.000,-, dan kunt u €300.000,- aan overwaarde opnemen. Dit geld wordt door de bank op uw rekening overgemaakt en u mag het vrij besteden. Een voorwaarde is wel dat uw pensioeninkomen voldoende is om de maandlasten te dragen. Wilt u uw hypotheek niet verhogen of heeft u niet voldoende pensioeninkomen om de maandlast te dragen, dan is een seniorenhypotheek een goede oplossing. Stel u wilt €100.000,- opnemen maar uw inkomen is niet toekijkend om te maandlast te dragen. In dit geval wordt er met een seniorenhypotheek getoetst worden op werkelijke last. Dit is de maandlast die met uw inkomen verantwoord is. Is het inkomen ook niet voldoende om een seniorenhypotheek af te sluiten, dan is de opeethypotheek altijd nog een oplossing. Hierbij sluit u een lening af bij de bank en ontvangt u, bijvoorbeeld iedere maand, een x-bedrag op uw rekening. Het voordeel is dat u maandelijks niets hoeft te betalen, de rente wordt bij de schuld opgeteld. Daarentegen wordt uw overwaarde wel steeds minder. Bel de hypotheker voor meer informatie: Telefoon: 0224 239 239 (Bron: Plusonline).

 

Update GGD

Goed om te weten wanneer u niet meer besmettelijk bent en uit isolatie kunt. Symptoomvrij van COVID-19 betekent geen koorts, geen hoesten, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid, geen spierpijn, geen diarree. Symptomen, zoals bekend bij de bevestigde persoon en/of behandelaar passend bij hooikoorts, astma, of chronische hoest om andere redenen, vallen niet onder symptomen van COVID-19. Het nog aanwezig zijn van moeheid, anosmie en dysgeusie speelt geen rol bij de definitie van symptoomvrij, want deze klachten kunnen een paar dagen tot weken na de eerste 7-14 dagen aanhouden, zonder dat sprake is van besmettelijkheid. Als moeheid, anosmie en/of dysgeusie de enige symptomen na 7 dagen zijn, kan de isolatie daarom opgeheven worden.

 

Digitale hulp

Heeft u problemen met uw computer, tablet of printer?  Neem contact op met Pieter den Toom, de webmaster van SBOS. Hij wil mensen helpen die digitale hulp kunnen gebruiken. Hij wil graag als vrijwilliger bijspringen. Hij woont in Schagen en dan zijn afstanden geen probleem. Hij is bereikbaar via het email adres:  help@dentoom.net

Hulp nodig? Stuur hem een mailtje. Hij heeft al verschillende mensen geholpen. Aarzel dus niet. Windows 11 komt eraan – hulp nodig bij het installeren?  

 

Meedoen-geld  

Graag wil ik u er op attenderen dat de mogelijkheid bestaat voor de AOW’ ers onder ons om deel te nemen aan “Meedoen Schagen” van de Gemeente Schagen. Bedoeld voor de ouderen met AOW zonder aanvullend pensioen. Dit kan zijn bv. sport een talencursus en cultureel. Het bedraagt €350,- per jaar dus de moeite waard voor ouderen om eenzaamheid tegen te gaan. Denkt u in aanmerking te kunnen komen voor het Meedoenbudget? Dan kunt u een digitale aanvraag indienen via de digitale snelbalie van het wijkteam. U kunt natuurlijk ook het wijkteam bellen: 0224 -212400.

[pdf-embedder url=”http://ouderenschagen.nl/wp-content/uploads/2022/01/PDF-23012022-140149.pdf” title=”PDF 23:01:2022 14:01:49″]

Vergelijkbare berichten