NIEUWS VAN ABOS 13 MAART 2022

Goede morgen beste leden,

Hier ben ik weer. Deze week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al wat u gaat stemmen? Zo niet, stem af op Noordkop Centraal TV, ook te zien op de lokale zender met verschillende debatten met lijsttrekkers, jongeren en vrouwen in de politiek. [responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Lees me voor”]Wellicht dat u dit helpt bij uw keuze. Wat kunnen we genieten van het mooie lenteweer maar we zijn ook erg ongerust over de oorlog in Oekraïne waar wreedheden worden begaan tegen de bevolking. Zo ziet een oorlog eruit tegenwoordig. De vluchtelingenstroom uit dit land neemt exodusachtige proporties aan. Ook wij zullen hiervan merken. Oorlogsvluchtelingen stuur je niet weg. De gemeente Schagen heeft woningcorporatie Wooncompagnie gevraagd om huizen uit de verkoop te halen en deze beschikbaar te stellen voor deze vluchtelingen. Wooncompagnie heeft daarop twee volledige lege huizen aangeboden. De stichting Wonen Plus Welzijn is daarna aan de slag gegaan om deze kale huizen ook bewoonbaar te krijgen. Volgens Tim Niesten van de stichting gaat dat boven verwachting goed. Ik stel voor het gemeentehuis in te ruimen voor de opvang deze getraumatiseerde mensen.

 

Activiteiten in maart

Vandaag 13 maart: Kom eens langs op zondagmiddag. Aanvang 14.00 uur.

WOENSDAG 16 maart: Filmmiddag. Aanvang 13.30 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur.

MAANDAG 21 maart: Klassieke muziek voor de liefhebbers. Aanvang 13.45 uur.

VRIJDAG 25 maart: Klaverjassen.  Aanvang 13.30 uur.

 

AANSTAANDE WOENSDAG FILMMIDDAG MET ‘DE STORM’

Op woensdag 16 maart, aanvang 13.30 uur, wordt de film De Storm vertoond. Nog steeds een mooie film om ernaar te kijken. Tijdens de Watersnood van 1953 raakt de baby van een jonge ongehuwde moeder vermist. De ontroostbare vrouw gaat met de militair, die haar gered heeft, de baby zoeken in het surrealistische, overstroomde landschap. Het is een Nederlandse actiefilm, gebaseerd op historische feiten. Speelduur 1 uur en 50 minuten. Aanvang: 13.30 uur. De zaal is vanaf 13.00 uur open. Koffie en thee zijn voortaan gratis. Neem een gast mee!

 

De spreuk van de week

Het is nog nooit zo donker geweest of het werd altijd wel weer licht.

 

Klassieke Muziekluistermiddag

” src=”cid:image002.jpg@01D836F9.A6F01C60″ alt=”” align=”left” hspace=”12″ v:shapes=”Afbeelding_x0020_1″ class=”Apple-web-attachment Singleton” style=”opacity: 1;”>Op maandag 21 maart. Het programma voor deze middag zit nog in de cd-doosjes, die we in “Onder de Acacia’s” hebben of zelfs bij u thuis in de lade liggen en uitnodigen om die te delen met mede klassieke muziek liefhebbers. Koffie en thee zijn  voortaan gratis.

Heeft u vragen: e-mail of bel adhasselton@hotmail.nl of 0224-227412

Groet en graag tot ziens, Ad Hasselton

 

 

Peiling ANBO: overgrote meerderheid ouderen gaat stemmen

Ouderen zijn trouwe stemmers. In een peiling van ANBO zegt 87% van de ondervraagden op 16 maart naar het stembureau te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Van de hele bevolking ging bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 slechts zo’n 55% stemmen. Ongeveer een op de drie 65-plussers is van plan om op een lokale partij te gaan stemmen. Een op de vijf ondervraagden heeft nog geen keuze gemaakt. Van de landelijke politieke partijen kan de PvdA op de meeste stemmen van de ondervraagde ouderen rekenen, gevolgd door de SP, VVD en GroenLinks. De gemeente neemt beslissingen op tal van terreinen. In de ANBO-peiling noemen 65-plussers de zorg en ondersteuning voor inwoners het belangrijkst. Daarna volgen de woningmarkt (nieuwbouw of verbouw) en voorzieningen in de wijk.

 

Uitje

Het bestuur maakt weer plannen voor een uitje voor de leden in het voorjaar. Ik houd u op de hoogte!

 

Dingen die je ’s avonds kunt doen als je wil afvallen

Eet daarom liever zo min mogelijk ’s avonds want je slaap er ook nog eens slechter door. Een hongergevoel in de avond voorkom je door overdag op regelmatige tijden te eten, daar gaat je lichaam namelijk op anticiperen. Hoe verleidelijk het ook is om voor de tv te eten, je kunt beter gewoon aan tafel gaan zitten. Voor de tv prop je je eten vaak snel en gedachteloos naar binnen, waardoor je meer eet dan nodig. Van bankhangen is nog nooit iemand slanker geworden en dat geldt zeker als je er gedachteloos een zak chips bij leeg eet. Probeer liever bezig te blijven tot je naar bed gaat. Een fijne avondwandeling, het lezen van een boek, bellen met vrienden of het starten met een nieuwe hobby zoals puzzelen of diamondpainting: het houdt je bezig en zorgt dat je niet gaat snaaien. Mensen die ’s avonds op tijd naar bed gaan en ’s ochtends ook op tijd weer opstaan, zijn minder geneigd om zich de volgende dag te overeten, zo blijkt uit onderzoek. Wie te weinig slaapt – minder dan 6 uur per nacht -, gaat dat juist compenseren met extra eten.

 

Nieuwe leden   

Er heeft zich weer een nieuw lid gemeld. U weet het: voor elk nieuw lid ontvangt de aanbrenger een Makadobon van tien euro. Wordt de partner ook lid, dan ontvangt u twee van deze bonnen. U kunt uw nieuwe lid doorgeven aan Leo Wilms, die de ledenadministratie bijhoudt! Zijn telefoonnummer is 0224-751111 en mobiel 06-53413898, maar u kunt dit ook doen per e-mail. Hier is zijn adres: wilmskoops@quicknet.nl

Het nieuwe lid ontvangt een raamthermometer en betaalt minder contributie voor dit jaar. En doe mee met ons gratis uitje.

 

Brandstof alsmaar duurder – tips!

De brandstofprijs is de afgelopen jaren flink gestegen en wordt de komende tijd waarschijnlijk nog hoger. Wat kun je doen om brandstof te besparen? Hier zijn enkele tips: vul je tank op een industrieterrein met veel kantoorpanden. Hier tanken kost minder dan langs de snelweg. Let op je stroomverbruikers in je auto zoals airco, de achterruitverwarming en de ventilator. Doe zo weinig mogelijk verpakking op het dak van de auto. Windvangers als dakkoffers, fietsendragers en dakdragers zorgen voor extra weerstand. Heb je ze niet nodig? Haal ze dan van je auto af. Zorg voor de juiste bandenspanning en rijd niet te snel. De beste tip is nog steeds: laat de wagen staan en ga lekker lopen of fietsen (bron: PlusOnline)

 

Kopie identiteitsbewijs afgeven? Doe dat nooit zomaar.

Bedrijven vragen om kopieën van legitimatiebewijzen, zoals telecombedrijven, hotels, autoverhuurbedrijven of webshops. En dat kan bepaalde risico’s met zich meebrengen. Een identiteitskaart is een uniek, persoonsgebonden document, net als een paspoort of een rijbewijs. Op dat document staan dan ook de nodige persoonsgegevens, waaronder je naam, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Met deze gegevens kunnen kwaadwillenden een hoop schade aanrichten. Zo is het voor iemand die over deze gegevens beschikt mogelijk om op jouw naam een telefoonabonnement af te sluiten of om leningen aan te vragen. Om die reden is het slim om nooit zomaar een kopie te laten maken van je identiteitsbewijs, ook niet als bedrijven ernaar vragen. Ga in deze gevallen altijd eerst na of het wel écht noodzakelijk is en vraag of ze je kunnen informeren over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

 

De herhaalprik

De bescherming van eerdere vaccinaties neemt het snelst af bij de groep ouderen. Ze krijgen uit voorzorg een herhaalprik aangeboden om de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname op peil te houden. Wacht op de uitnodigingsbrief want hierin staat hoe u een afspraak kunt maken voor deze prik.

 

Gemeenteraadverkiezingen

Op 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wat zeggen de negen partijen, die meedoen aan de verkiezingen in de gemeente Schagen, over ouderen.

VVD wil dat levensloopbestendige huur- en koopwoningen worden gebouwd. Dat er specifieke woonvormen komen voor ouderen en dat vlot vergunningen worden afgegeven voor het aanpassen van woningen. Ook wil de VVD dat er hulp komt voor niet-digitale ouderen die iets met de gemeente moeten regelen.

     D66 houdt het kort als het om ouderen gaat. Deze partij wil dat er een “een-case-één-regisseur” komt voor de ouderenzorg.

PvdA toont zich bezorgd over ouderen met dementie. De partij wil ‘continue voorlichting op scholen’ over deze aandoening die overigens niet alleen senioren treft.

SP wil dat er fors meer gebouwd worden voor ouderen, waaronder appartementen met zorgvoorzieningen. Verder aandacht voor het alcoholmisbruik onder 55-plussers omdat dat leidt tot grote gezondheidsproblemen. Het opsporen van stille armoede, sociaal isolement en eenzaamheid onder ouderen moet blijvende aandacht krijgen.

JessLokaal heeft ook oog voor woonproblemen onder ouderen. Er zijn meer passende woningen voor ouderen nodig zoals hofjes en andere collectieve woonvormen. Samen met verenigingen en sportservice Schagen wil deze partij een programma om ouderen meer te laten bewegen.

Seniorenpartij Schagen wil een beter ouderenpakket voor senioren met een klein pensioen en de bouw van veel meer seniorenwoningen. Huurders houden hun oude huur als ze verhuizen en volgens moet er meer aandacht komen voor dementie.

GroenLinks wil ‘tussenwoonvoorzieningen’ voor ouderen mogelijk maken. Voor senioren moet er een gevarieerd aanbod zijn van sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd op de behoeften van deze groep. “Met ouderenorganisaties, welzijnsinstellingen en sportverenigingen wordt gezocht naar een passend en toegankelijk aanbod.”

CDA wil de eenzaamheid onder ouderen bestrijden en het onderhoud van de trottoirs moet beter. Verder moet het ouderenvervoer op peil blijven. Het CDA gaat door met in ieder dorp een “huiskamer voor ontmoeting” realiseren.

Wens4U wil meer woningbouw voor jonge mensen en ouderen.

Vergelijkbare berichten