NIEUWS VAN ABOS 20 MAART 2022

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. De uitslagen zijn bekend. De Seniorenpartij Schagen heeft er een zetel bij en behoort nu tot de grote fracties in de gemeenteraad van Schagen. De grootste slag heeft echter JessLokaal geslagen met een winst van drie zetels en komt nu met zes zetels in de raad. Het CDA blijft de grootste met zeven zetels. Dit betekent wel dat de christendemocraten 3 zetels hebben ingeleverd. Wat moeten we van de uitslag vinden? Belangrijk is nu welke partijen het gemeentebestuur gaan vormen. De Seniorenpartij Schagen is na de verkiezingen in 2018 buiten boord gehouden. Ik mag hopen dat de Senioren nu wél in het college van burgemeester en wethouders komen. De ouderenbonden krijgen dan een waardevoller partner om zaken mee te kunnen doen. [responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Lees me voor”]

Activiteiten in maart

MAANDAG 21 maart: Klassieke muziek voor de liefhebbers. Aanvang 13.45 uur.

VRIJDAG 25 maart: Klaverjassen.  Aanvang 13.30 uur.

 

De spreuk van de week

Mensen zijn niet lastig. Mensen zijn verschillend en dat kan lastig zijn.

 

KLASSIEKE MUZIEKMIDDAG MORGEN

Morgen kunt u naar de klassieke muziekmiddag. Komt allen naar uw vertrouwd adres! U kunt zelf een cd meenemen om samen met andere muziekliefhebbers naar de prachtige klanken te luisteren. Koffie en thee zijn gratis. Heeft u vragen: e-mail of bel adhasselton@hotmail.nl of 0224-227412. Hij heeft inmiddels gezegd dat in april geen muziekmiddag zal zijn. Jammer natuurlijk omdat in deze maand Pasen valt en het   lijdensverhaal van Christus zo mooi wordt vertolkt. Maar goed dat is een cri de coeur van de redacteur van deze zondagsmail.

 

 

Koepel over koopkracht en zorg

De Nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden gaat deze keer over de koopkracht en de zorg. De koopkracht van Nederlanders gaat achteruit doordat de kosten van levensonderhoud stijgen. Dit geldt vooral voor de energie. Het kabinet komt met maatregelen om de energielasten een beetje te compenseren en de accijns gaan omlaag zodat de benzine en de diesel wat goedkoper wordt. Desalniettemin blijven deze lasten hoog. Door de oorlog in Oekraïne gaan er tekorten ontstaan in de graanimport en de zonnebloemolie. Dit gaat leiden tot rantsoenering. Dit nadeel weegt niet op tegen de verschrikkingen die de mensen in dit land moeten ondergaan. De Koepel besteedt veel aandacht aan de ouderenzorg. Deze lijkt te worden versimpeld. Onlangs was er een bijeenkomst bij Woonzorggroep Samen waarvoor vertegenwoordigers van ouderenorganisaties en cliëntenorganisaties waren uitgenodigd. Ook hier werd aangekondigd dat verpleeghuiszorgbedden zullen  worden ‘gesloten’. Reden is het personeelstekort en de bezuinigingen van het kabinet. Zie ook onderstaande tekst.

 

Betaalde ouderenzorg wordt minder

Eén verpleeghuis- en verzorgingshuis bed zijn zeer hoog, ongeveer gemiddeld € 150.000 per jaar. Dit is heel veel geld. De vergijzing zet door. Dit betekent dat meer mensen een hoge leeftijd (80-plussers) bereiken.  Dit wordt de dubbele vergrijzing genoemd. Juist deze groep groeit snel en doet vaak een beroep op de zorg, ondanks het bovenstaand kostenprobleem, toch groter wordt in de komende jaren. Het kabinet wil ook nog eens 400 miljoen euro bezuinigen op de verpleeghuizen. Nederland is niet gewend om oma en opa in huis te nemen. De huizen zijn er niet opgebouwd. Het wordt nog een hele kluif voor de ouderenbonden om dit probleem, dat levensgroot op ons afkomt, te adresseren.  

 

Woningen voor senioren

Verschillende seniorenorganisaties hebben een gesprek gehad met Tweede Kamerleden afgelopen week over het woonbeleid gericht op ouderen in Nederland. Het gesprek met de Kamerleden ging ook over de wet- en regelgeving die nodig is, waar het geld vandaan moet komen en hoe we de steeds groter wordende groep ouderen allemaal een passende woning kunnen bieden.  

 

Energietoeslag aanvragen

Onlangs maakte de overheid bekend miljoenen euro’s uit te trekken om de hoge energieprijzen de compenseren. Deze compensatie krijg niet iedereen zomaar, AOW’ers met geen of een klein aanvullend pensioen, moeten de toeslag aanvragen bij de gemeente. senioren met AOW zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een minimuminkomen en werkenden die weinig verdienen.  Zij moeten daarvoor zélf bij de gemeente aankloppen. Check hiervoor de website van uw gemeente, of bel het gemeentehuis voor meer informatie.

 

Maag Lever Darm Stichting: ‘Luister beter naar je spijsvertering’

De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) Nederland wil u aan het denken zetten over de spijsvertering. Het is de plek waar allerlei ziekten ontstaan en waar dus ook de oplossing voor meer gezondheid ligt. Door onze buik serieus te nemen, vezelrijker te eten en alert te zijn op de eerste signalen als er toch iets misgaat, kunnen we ziekten voorkomen. Dus neem je buik serieus, eet gezonder en check je poep. Denkt u dat u bloed ziet, neem dan contact op met de huisarts. Doe dit ook wanneer uw ontlasting zwart is en sterk ruikt.

 

Nieuwe leden   

U weet het: voor elk nieuw lid ontvangt de aanbrenger een Makadobon van tien euro. Wordt de partner ook lid, dan ontvangt u twee van deze bonnen. U kunt uw nieuwe lid doorgeven aan Leo Wilms, die de ledenadministratie bijhoudt! Zijn telefoonnummer is 0224-751111 en mobiel 06-53413898, maar u kunt dit ook doen per e-mail. Hier is zijn adres: wilmskoops@quicknet.nl

Het nieuwe lid ontvangt een raamthermometer en betaalt minder contributie voor dit jaar.

 

Mag je betalen met beschadigd geld?

Het antwoord zal je wellicht verbazen, maar ja, wettelijk gezien mag je gewoon betalen met beschadigd geld. Deze situatie is in praktisch opzicht met name relevant in het geval van briefgeld met zichtbare schade, omdat bankbiljetten nu eenmaal een stuk kwetsbaarder zijn dan munten. Mogen winkeliers beschadigd geld weigeren? Je mag wettelijk dus betalen met beschadigd geld, maar de praktijk is soms iets weerbarstiger. Het staat winkeliers namelijk ook gewoon vrij om beschadigd geld te weigeren. Dat geldt zeker voor biljetten met aantoonbare, grote schade, maar ook voor biljetten met relatief geringe schade, zoals briefgeld met een klein scheurtje of een tekening erop. Het weigeren van biljetten met schade valt in principe gewoon onder de commerciële vrijheid van de winkelier.

 

Kopie identiteitsbewijs afgeven? Doe dat nooit zomaar.

Bedrijven vragen om kopieën van legitimatiebewijzen, zoals telecombedrijven, hotels, autoverhuurbedrijven of webshops. En dat kan bepaalde risico’s met zich meebrengen. Een identiteitskaart is een uniek, persoonsgebonden document, net als een paspoort of een rijbewijs. Op dat document staan dan ook de nodige persoonsgegevens, waaronder je naam, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Met deze gegevens kunnen kwaadwillenden een hoop schade aanrichten. Zo is het voor iemand die over deze gegevens beschikt mogelijk om op jouw naam een telefoonabonnement af te sluiten of om leningen aan te vragen. Om die reden is het slim om nooit zomaar een kopie te laten maken van je identiteitsbewijs, ook niet als bedrijven ernaar vragen. Ga in deze gevallen altijd eerst na of het wel écht noodzakelijk is en vraag of ze je kunnen informeren over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Vergelijkbare berichten