NIEUWS VAN ABOS 26 JUNI 2022

Zomeren

Het zomerreces begint. Nederland neemt twee maanden pauze. Ook de ouderenbonden nemen rust en stoppen even met haar activiteiten om in september weer de draad op te pakken. Wel gaan de filmmiddagen door in juli en augustus. Goed te weten voor hen die thuisblijven. Sommigen gaan op vakantie, anderen gaan niet en genieten van de vertrouwde omgeving.  Juist in deze maanden vieren criminelen hun feestje. Inbrekers weten de woningen te vinden die even onbewoond zijn. Sluit alles goed af is mijn advies als u voor een tijdje weg bent. In deze mail leest u ook dat er criminelen rondlopen die uw rookmelders in uw huis willen controleren. Trap er niet in. Zoals u weet is de rookmelder wettelijke verplicht ingaande 1 juli.

 

Activiteiten in juni

VRIJDAG 1 juli: Laatste Bingo. Aanvang 14.00 uur (zaal open 13.30 uur).

VRIJDAG 8 juli : Klaverjassen. Aanvang 13.30 uur.

WOENSDAG 20 juli en 17 augustus: Filmmiddag. Aanvang 13.30 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur.

 

Aarzel niet en teken de petitie ‘Pas de pensioenwet aan’ vandaag nog!

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Die belofte zal niet worden ingelost met het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel, zoals dat er nu ligt. Daarom: teken de petitie www. pas de pensioenwet aan!  Klik op www.pasdepensioenwetaan.nl

 

Nieuwe leden  

Nog meer leden graag ! U weet het: voor elk nieuw lid ontvangt de aanbrenger een Makadobon van tien euro. Wordt de partner ook lid, dan ontvangt u twee van deze bonnen. U kunt uw nieuwe lid doorgeven aan Leo Wilms, die de ledenadministratie bijhoudt! Zijn telefoonnummer is 0224-751111 en mobiel 06-53413898, maar u kunt dit ook doen per e-mail. Hier is zijn adres: wilmskoops@quicknet.nl

Het nieuwe lid ontvangt een raamthermometer en betaalt minder contributie voor dit jaar.

 

Let op babbeltrucs rookmeldercontrole

De politie waarschuwt voor babbeltrucs van criminelen die beweren te komen controleren of je wel rookmelders hebt hangen. Vanaf 1 juli 2022 is een rookmelder op elke etage van je woning wettelijk verplicht. Dat gegeven wordt gebruikt om een woning binnen te komen om vervolgens op zoek te gaan naar geld en waardevolle spullen. Als er mensen aan de deur komen om op rookmelders te contoleren, bel dan meteen 112 want dat is sowieso foute boel. Brandweer, politie of andere instanties controleren namelijk niet. Het rookmelderteam, een vrijwilligersteam vanuit de Nederlandse Brandwonden Stichting die in heel Nederland rookmelders kan ophangen kan u wellicht helpen. Kijk voor mee informatie over rookmelders, het rookmelderteam en (brand) veiligheid op https://www.rookmelders.nl/

 

Niet-thuisbriefje blijft

Pakketbezorger gemist? Dan krijgt u straks in veel gevallen nog steeds een niet-thuisbriefje in de brievenbus van PostNL. Volgens PostNL is het handig om pakketten digitaal te volgen, daarom heeft PostNL het voornemen om vanaf 1 juli aanstaande klanten alleen nog digitaal te laten weten waar het pakketje is bezorgd: bij buren of een PostNL-punt.

PostNL heeft daar vorig jaar al op kleine schaal ervaring mee opgedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat het niet-thuisbriefje eenvoudig te vervangen is door een digitale melding, zoals een app. Ouderenbonden hebben PostNL laten weten dat dit echter voor een grote groep mensen, lees klanten, van PostNL niet op gaat. Zij beschikken eenvoudigweg niet over de digitale vaardigheden, of willen gewoon een keuze voor digitaal of papier. Ondertussen vermeldt PostNL in haar berichtgeving dat zij stoppen met het niet-thuisbriefje, maar niets over dat de papieren variant gewoon blijft bestaan. KBO-PCOB dringt er bij PostNL op aan dat zij de klant beter en zorgvuldiger daarover informeren.

 

Gemeente moet ouderen actief benaderen

In het rapport  ‘Met te weinig genoegen nemen’ schrijft de Ombudsman dat veel ouderen in een kwetsbare positie te weinig gebruikmaken van financiële regelingen en andere ondersteuning waar ze recht op hebben. Hij deed onderzoek naar de oorzaken en mogelijke oplossingen. De Ombudsman adviseert gemeenten en landelijke uitvoeringsinstanties zoals de Belastingdienst om niet te wachten tot ouderen zelf contact opnemen, maar hen juist proactief te benaderen. Liefst ook via persoonlijk contact, zoals telefonisch of via een huisbezoek.

 

Digitale hulp

Heeft u problemen met uw computer, tablet, modem of printer?  Neem contact op met Pieter den Toom, de webmaster van SBOS. Hij wil mensen helpen die digitale hulp kunnen gebruiken. Hij wil graag als vrijwilliger bijspringen. Hij woont in Schagen en dan zijn afstanden geen probleem. Hij is bereikbaar via het email adres:  help@dentoom.net

Hulp nodig? Stuur hem een mailtje. Hij heeft al verschillende mensen geholpen. Aarzel dus niet. Windows 11 komt eraan – hulp nodig bij het installeren?  

 

Vergelijkbare berichten