NIEUWS VAN ABOS 23 AUGUSTUS 2022

Teleurstelling senioren

Het uitgelekte integraal zorgakkoord, waarin staat dat er gekort wordt op huisartsen en wijkverpleging, is een teleurstelling voor senioren. Dat kan slecht uitpakken, volgens de Seniorencoalitie: “Om langer thuis te kunnen blijven wonen zullen senioren daar alle steun bij nodig hebben. Zowel signalerend als verzorgend. De inzet op eigen regie vraagt om een sterke basisinfrastructuur in de wijk.” Om dat voor elkaar te krijgen moet er juist geen geld worden weggenomen: “Zonder een investering op die infrastructuur en de toekomstige wensen, kunnen we WOZO in de prullenbak gooien. Het ministerie moet met één mond spreken en de klokken gelijk zetten als het gaat om de ambities die we met elkaar hebben afgesproken.” In de Seniorencoalitie zitten KBO-PCOB,  ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM (ouderenmigranten).

 

AOW omhoog

De AOW moet onmiddellijk worden verhoogd. Dat eist de Seniorencoalitie – bestaande uit ANBO, KBO-PCOB, de Koepel Gepensioneerden en NOOM – in reactie op de explosieve prijsstijgingen. Die hebben veel ouderen in acute financiële problemen gebracht, aldus het verbond. De financiële injectie is volgens de Seniorencoalitie noodzakelijk om ouderen in staat te stellen hun boodschappen en energiekosten te kunnen blijven betalen. We willen dat de volledige verhoging van het minimumloon, en daarmee dus ook de AOW, naar voren wordt gehaald. Want deze extreme tijden vereisen gewoon buitengewone maatregelen. Het water staat heel veel senioren al tot aan de lippen en we moeten voorkomen dat het fout gaat aflopen”, stelt een woordvoerder van de ouderenclubs. Lees ook de bijlage.

 

Nieuwe leden  

Nog meer leden graag! Ze kunnen gratis meedoen met onze uitjes. Dit is een tip. U weet het: voor elk nieuw lid ontvangt de aanbrenger een Makadobon van tien euro. Wordt de partner ook lid, dan ontvangt u twee van deze bonnen. U kunt uw nieuwe lid doorgeven aan Leo Wilms, die de ledenadministratie bijhoudt! Zijn telefoonnummer is 06-53413898, maar u kunt dit ook doen per e-mail. Hier is zijn adres: wilmskoops@quicknet.nl

Het nieuwe lid ontvangt een raamthermometer en betaalt minder contributie voor dit jaar.

 

E-bikedag

Noteer de datum van 30 september! Wil u een elektrische fiets kopen of heeft u er één, maar u ben t niet tevreden? Kom dan naar de e-bike dag. Een hele dag vol met informatie over de e-bike. Er is aandacht voor nieuwe verkeersregels, de techniek van de elektrische fiets, de accu, soorten aandrijving en de snelheid van de e-bike. Ook komt er voorlichting over gebruik van accessoires zoals helm en spiegels. Een rijwielhandelaar is aanwezig voor het geven van tips. Behalve theorie krijgen de deelnemers ook de mogelijkheid om op een parcours enkele fietsoefeningen te doen.  Een docent komt kijken naar de motoriek van de deelnemers en doet oefeningen om beter te kunnen (achter)omkijken. Locatie wordt nog bekend gemaakt. Raadpleeg de berichten in de pers en de websites van SBOS en de Fietsersbond Noord Holland. U moet u wel van te voren aanmelden. Dit kan bij de Fietsersbond, bel (0224) 29 69 26 of mail naar noordkop@fietsersbond.nl

 

‘Pas de pensioenwet aan’

Teken de petitie. Het kan nog een paar dagen. De overheid moet haar belofte inlossen: dat het koopkrachtige pensioen er komt zoals aan  gepensioneerden als werkenden is beloofd.  Daarvoor moet de pensioenwet worden aangepast. Uw hulp is nodig om dit voor elkaar te krijgen. Alle ouderenbonden staan achter de petitie. Het aantal ondertekeningen bedraagt nu ruim 56.000. Klik op www.pasdepensioenwetaan.nl  De petitie wordt op 6 september aangeboden aan de voorzitter van d

e vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de pensioenwoordvoerders in de Tweede Kamer. Teken dus op tijd!

 

Digitale hulp

Heeft u problemen met uw computer, tablet of printer?  Neem contact op met Pieter den Toom, de webmaster van SBOS. Hij wil mensen helpen die digitale hulp kunnen gebruiken. Hij wil graag als vrijwilliger bijspringen. Hij woont in Schagen en dan zijn afstanden geen probleem. Hij is bereikbaar via het email adres:  help@dentoom.net

Hulp nodig? Stuur hem een mailtje. Hij heeft al verschillende mensen geholpen. Aarzel dus niet.  

 

Jeu de Boules wijktoernooien

Team Sportservice organiseert dit najaar een Jeu de Boules toernooi in gemeente Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. Lees de bijlage. Dit toernooi vindt plaats bij de Jeu de boules verenigingen Entre Nous (DH) Boel Skik (Den Oever) en P.O.N. in Schagen. Deelname is gratis. Twee tegen twee wordt er gespeeld op de donderdagen 1 sept. 8 sept, 15 sept en 22 sept. Na 22 september volgt er een finale week waarin de winnaar van Schagen, Den Helder en Den Oever doorgaan. De beste nummer 2 van de drie locaties gaat ook door zodat er weer 4 teams van 2 zijn. Doelgroep die hieraan mee kan doen zijn voornamelijk ouderen, maar 40-plussers mogen uiteraard ook meedoen. Inschrijven kan via www.noordhollandactief.nl of mailen naar bopdam@teamsportservice.nl

 

Overheid doet te weinig

Door de hogere kosten van onder meer energie en de boodschappen, heeft bijna een kwart van alle senioren de afgelopen maanden moeite om rond te komen. Vanwege de kosten ziet 16 procent van deze groep nu al af van zorg die eigenlijk nodig is. Ruim één op de tien vervangt de avondmaaltijd al door brood of soep. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB onder 1.746 senioren met een gemiddelde leeftijd van 76 jaar.

Senioren verwachten dat de hoge inflatie nog wel een aantal jaar aan zal houden. Het huidige maatregelenpakket van de overheid om de lage en middeninkomens tegemoet te komen – via energietoeslag, btw-verlaging op energie en accijnsverlaging op benzine en diesel, voelt voor de gemiddelde senior als een druppel op de gloeiende plaat. Twee derde van de senioren die deelnamen aan dit onderzoek is van mening dat de Nederlandse overheid te weinig doet om de prijsstijgingen te beteugelen.

 

Vergelijkbare berichten