NIEUWS VAN ABOS 16 OKTOBER 2022

Uitje naar Wieringen

Er waren tevreden gezichten te zien na het uitstapje met de bus naar Wieringen op 13 oktober. Geen wonder want het bezoek aan Wieringen was voor iedereen plezierig. We werden hartelijk ontvangen door de mensen van het Vikingmuseum en kregen koffie met lekkere koek en genoten van de film die getoond werd over het leven van de Vikingen en hun reislust over zeeën en oceaan op zoek naar vruchtbaar land om groenten te kunnen verbouwen. [responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Lees me voor”]Na de film was er genoeg gelegenheid om de vondsten uit die tijd te bewonderen. Zo is er veel zilver opgegraven op Wieringen die Vikingen hadden verborgen onder de grond. Ook heel interessant was de trip met de bus over Wieringen met een gids aan boord die genoeglijk vertelde over de geschiedenis van het voormalige eiland en liet ons kijken naar betekenisvolle plekken. Daarna konden we genieten van een heerlijke lunch met een lekker soepje. Om half vier waren we terug op de basis. U weet het op 1 juni is weer een uitje gepland. Dit keer gaan we naar de Abdij in Egmond Binnen.

 

De spreuk van de week

Dieren praten met de ogen vaak verstandiger dan mensen met de mond

Wijsheid van de week

Alleen als je in de diepste vallei bent geweest…,  kan je weten hoe magnifiek het is om op de hoogste berg te zijn (Richard Milhous).

 

Activiteiten

MAANDAG 17 oktober: Klassieke muziekluistermiddag: Aanvang 13.45 uur

WOENSDAG 19 oktober: Filmmiddag. Aanvang 13.30 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur.

 

Klassieke Muziekmiddag

Morgen is het genieten geblazen op de klasse muziekluistermiddag van Ad Hasselton. Samen ontspannen genieten van mooie klanken en niet minder van onze gezelligheid! Wees welkom tussen 13.30 en 13.45 uur in “Onder de Acacia’s”. De invulling van ons programma ligt klaar, maar uw ideeën zijn hartelijk welkom. Schrijf naar adhasselton@hotmail.nl of bel hem op 0224-227412 zijn bij u in goede handen. Ik zie u morgen, Ad Hasselton.

Woensdag de film ‘Winden waaien om de rotsen’

Aanstaande woensdag 19 oktober wordt de film’ Winden waaien om de rotsen’ vertoond. De film is een vervolg op ‘En eeuwig zingen de bossen’ die in september is vertoond en grote belangstelling voor was.

Op een dag neemt zoon Dag junior het imperium van zijn vader over. Samen met zijn vrouw Adelheid en zoon Tore neemt hij zijn intrek op het landgoed. Dag is rechtvaardig voor pachters en werknemers. Zelfs de betrekkingen met zijn vaders rivaal Von Gall verbeteren, zozeer zelfs dat hij Von Gall helpt bij de wederopbouw van diens boerenbedrijf. Maar het geluk is van korte duur. Dag heeft een dakloze vrouw, Gunvor, een baan aangeboden op het boerenerf. Gunvor heeft een schimmig verleden en lijkt er bovendien op uit om Dag te verleiden. Adelheid vermoedt dat haar man vreemd gaat met de nieuwe werkster, maar de werkelijkheid is anders. De film was een kaskraker. Entree één euro. Koffie en thee zijn gratis. Zaal open 13.00 uur. Aanvang 13.30 uur.

Bijeenkomst over internetveiligheid

U leest er vaak over. Mensen van wie geld wordt afgetroggeld. Daarom dit bericht!! Opdonderdagmiddag 24 november komt Peter C.S. Smit van KBO Zaanstreek Noord naar Schagen om voorlichting te geven over internetveiligheid. Hij is expert op dit gebied. Steeds meer senioren vinden hun weg op internet. Soms in razend tempo, soms schoorvoetend. De angst iets verkeerds te doen of op een verkeerd linkje te klikken, leeft bij velen. Terecht, want digitale criminaliteit is de snelst groeiende ‘tak van sport’ binnen de criminele wereld. Smit is veiligheidsadviseur bij KBO-PCOB en weet veel over onveilige praktijken van criminelen die op uw geld uit zijn. De bijeenkomst vindt plaats in “Onder de Acacia’s” en begint om 14.00 uur. Entree één euro. Noteer alvast de datum.

 

BEHEERDER GEZOCHT VOOR ‘ONDER DE ACACIA’S”

Leen van der Donk stopt er dadelijk mee en dus zijn de samenwerkende ouderenbonden (SBOS) op zoek naar een beheerder (m/v) voor het  activiteitencentrum “Onder de Acacia’s” in Schagen. We zijn Leen buitengewoon dankbaar voor het werk dat hij heeft gedaan in de afgelopen jaren. Bravo! U weet het, in ons gebouw wordt veel gedaan voor de leden van de drie ouderenbonden (KBO,PCOB en ABOS) . Ik noem de maandelijkse filmmiddag, de klassieke middag, bingo, klaverjassen en voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen. De beheerder doet geen zwaar werk. Hij of zij zorgt onder meer voor verhuren van de zalen, sleutelbeheer,  bijhouden van de activiteitenagenda, klein onderhoud en letten op orde en netheid in het gebouw. Er staat een fraaie vergoeding tegenover. Belangstellenden kunnen reageren door te bellen met Arthur Brand, telefoonnummer 06-15646259.

door te bellen met Arthur Brand, telefoonnummer 06-15646259.

Op wachtlijst staan kost u geld

Betalen omdat je op de wachtlijst staat, is moeilijk te begrijpen. De hulp begint vaak met een beroep te doen op de thuiszorg. Die wordt geleverd door de zorgverzekering. Daarvoor ben je hoogstens het eigen risico kwijt dat iedereen betaalt. Soms komt de huishoudelijke hulp van de gemeente. Dan is de eigen bijdrage van 19 euro per maand te overzien. Als er meer zorg nodig is, komt het verpleeghuis in het vizier. Om opgenomen te kunnen worden is een indicatie nodig van het CIZ. Zoals bekend is voor zo’n opname een eigen bijdrage nodig, naar rato van inkomen en vermogen. Die gaat inderdaad al in als je op de wachtlijst staat. Dat lijkt zuur, maar tijdens het wachten is er meestal al sprake van overbruggingszorg, die – in afwachting van de feitelijke opname – of intensiever zal zijn dan de eerdere thuiszorg, maar niet het niveau haalt van het verpleeghuis. Het wachten op de opname kan best lang duren. Er zijn drie kwesties die ouders en hun naasten huiverig maken: minder zorg thuis, een wisseling van het verpleegteam, en een hogere eigen bijdrage in de zorgkosten. Daarom kijken ouderen wel uit voordat ze zich laten indiceren voor het verpleeghuis. De andere kant is dat ouderen onvoldoende zorg krijgen met alle gevolgen van dien (Bron: Max).

 

Priklocaties

De volgende locaties zijn open:

Den Helder: Drs. F. Bijlweg 1 (oud GGD-gebouw)

Hem: Tennishal STEBO, Torenweg 44

Alkmaar: Ampèrestraat 21

Middenmeer: Agriport 33 (per 10 oktober geopend)

Woont u thuis, maar kunt u niet zelf of met hulp naar een priklocatie voor de coronavaccinatie? Neem dan contact op met uw huisarts. De huisarts kan u aanmelden om uw prik thuis te krijgen.

Geen groepskorting meer

Per 2023 verdwijnt de groepskorting op de verplichte zorgverzekering. En dat is niet zonder gevolgen, want bijna 2 op de 3 Nederlanders heeft een collectieve zorgpolis. Een groep kwetsbare Nederlanders wordt geraakt, bijvoorbeeld verzekerden met een minimapolis via de gemeente. Zij zien hun collectieve korting in één klap verdampen. Een bittere pil, gezien de reeds stijgende kosten voor stroom, gas en gemeentelijke heffingen.

Energiebespaarbus komt er aan

De Energiebespaarbus van het Duurzaam Bouwloket komt naar u toe. Bij de Energiebespaarbus zijn de energieadviseur van Duurzaam Bouwloket, de energiecoach van Noord Hollandse Energie Coöperatie (NHEC) en de projectleider Warmte van de gemeente aanwezig. Samen geven zij gratis advies en informatie over het verduurzamen van de woning. De Energiebespaarbus staat op 20 oktober aan de Kietvitlaan 27 bij de Vomar in Waldervaart van 11.00 tot 16.30 uur.

 

Noordkopvoorelkaar* organiseert voor alle (aankomende) vrijwilligers in Schagen en Hollands Kroon een webinar met als thema
“Vrijwilligerwerk? Iedereen kan mee doen” op donderdag 27 oktober 15.00-16.00 uur . Een webinar is een evenement dat alleen online te volgen is.

Het belooft een heel interessant en interactief programma te worden in samenwerking met Streekomroep Regio Noordkop. Er zijn indrukwekkende filmpjes gemaakt van vrijwilligers die hun eigen verhaal delen en er is een panel van deskundigen die hierover doorpraten en bevraagd kunnen worden. De middag wordt begeleidt door Lonneke Deutekom van She Knows How. Doel van deze webinar is om met vrijwilligers te kijken naar de mogelijkheden van vrijwilligerswerk en hoe een ieder, met én zonder beperking, hierin een waardevolle bijdrage kan leveren. Opgave via info@noordkopvoorelkaar.nl Na opgave zal de link voor deelname aan het webinar worden gedeeld. Voor het organiseren van de webinar hebben we een subsidie gekregen van de gemeenten Schagen en Hollands Kroon. De organisatie is in handen van de LSBO, Humanitas en Wonen Plus Welzijn/Noordkopvoorelkaar.

Komkommer: niet snijden, maar pletten voor meer smaak

In plakjes, in blokjes of grote stukken, de komkommer kan je op een heleboel manieren eten. Meestal pakken we het, wassen we het en dan snijden we het. Maar om meer smaak aan de groente te geven, zou u het voor het snijden eigenlijk moeten pletten. Dat klinkt misschien raar, maar in de Oosterse keuken wordt dit al jarenlang gedaan. Of u de komkommer schilt of juist met schil en al eet, pletten is de tip. Door het pletten komen er scheurtjes en gaatjes in de komkommer te zitten. Zo kan zout of een dressing zich veel beter hechten. Bij het pletten zit nog een kleine techniek, al is het niet moeilijk. Het is eigenlijk zoals sommige mensen ook een knoflook pletten. Pak een mes met een groot snijoppervlak. Leg dit plat op de komkommer en druk met de palm van uw hand het blad van het mes op de komkommer. Doe het niet te hard, want dan wordt het mousse. Voor meer smaak kunt u het beste meteen (een beetje) zout op de komkommer strooien en dit even een half uurtje laten trekken. (Bron: 50plus Online)

 

Pensioenwet- komt hij er nog wel?

Of de Wet toekomst pensioenen per 1 januari 2023 in werking treedt, is nog geen vaststaand feit. Minister Schouten heeft laten weten dat dit geen doel op zichzelf is. Het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen heeft nogal een aanloop. In 2019 is het pensioenakkoord gesloten. In 2020 is het hoofdlijnendebat gevoerd en is de hoofdlijnenbrief besproken. Dat is vervolgens omgezet in een concreet wetsvoorstel, waarop heel veel inspraak is geweest. In maart is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is nu september. PvdA en GroenLinks die de pensioenwet steunen zijn kritischer geworden. Ze vinden dat het kabinet nog te weinig actie onderneemt om het aantal werkenden dat pensioen opbouwt, te vergroten. Daarom twijfelen ze openlijk over hun steun voor het kabinetsvoorstel om het pensioenstelsel te veranderen. Het kabinet heeft minstens een van deze twee partijen nodig om een meerderheid te halen in de Eerste Kamer. Het gaat er dus om spannen!

Nieuwe leden  

De groeit zit erin. Er melden zich steeds meer leden. U weet het: voor elk nieuw lid ontvangt de aanbrenger een Makadobon van tien euro. Wordt de partner ook lid, dan ontvangt u twee van deze bonnen. U kunt uw nieuwe lid doorgeven aan Leo Wilms, die de ledenadministratie bijhoudt! Zijn telefoonnummer is 06-53413898, maar u kunt dit ook doen per e-mail. Hier is zijn adres: wilmskoops@quicknet.nl

Het nieuwe lid ontvangt een raamthermometer en betaalt minder contributie voor dit jaar.

Digitale hulp

Hebt u problemen met uw computer, tablet of printer?  Neem contact op met Pieter den Toom, de webmaster van SBOS. Hij wil mensen helpen die digitale hulp kunnen gebruiken. Hij wil graag als vrijwilliger bijspringen. Hij woont in Schagen en dan zijn afstanden geen probleem. Hij is bereikbaar via het email adres:  help@dentoom.net

Hulp nodig? Stuur hem een mailtje. Hij heeft al verschillende mensen geholpen. Aarzel dus niet.  

 

Postzegels duurder

Postzegels worden vanaf 1 januari 2023 volgend jaar duurder, maakte PostNL bekend. Eén postzegel voor brieven binnen Nederland kost vanaf 1 januari 1,01 euro. Dat is nu nog 96 cent. De grens van 1 euro wordt volgend jaar dus voor het eerst doorbroken. Het versturen van een binnenlands pakket gefrankeerd gaat 6,95 euro kosten, dat was 6,75 euro. Frankering bij PostNL-punten gaat 7,65 euro kosten. Dat is nu nog 7,25 euro.

 

Edith

Ik wilde anders maar het was mij plots overkomen

De  dagen mengden zich samen tot een geheel

want zij is spontaan in mijn leven gekomen

is door haar dat ik niet talmde of verdween.

 

Ik denk veel aan vroeger zoals het heden gaat

mijn gedachten verward en in mijn werk

deed ik onbeholpen maar niemand  merkt

hoe ik verlangde dat de werkdag teneinde raakt.

 

Mijn denken deed anders dan wat ik bedoelde

alsof ik opgetild werd uit het gewone leven

zo werd mijn bestaan met de hare verweven

was de rust en haar genegenheid die ik zo innig voelde.

 

Het was dat ik mij zelf terugvond toen ik haar zag

na jaren van dolen en lopen in den blinde

had ik mijn eigen geluk kunnen hervinden

brak de zon voor mij door op die mooie dag.

 

Jaren  verstrijken en soms maakt mij dit bang

boven het geluk dat ik mocht ontvangen

is mijn wens en groot verlangen

met haar oud te worden vele lieve dagen lang.

 

Eugeen

Ik wens u een mooie week!

Hartelijke groet,

Eugeen Hoekstra

Uw voorzitter

T

Vergelijkbare berichten