NIEUWS VAN ABOS 23 OKTOBER 2022

BESTUUR  

De Filmmiddagen worden tegenwoordig goed bezocht. De klassiekers uit de vorige eeuw trekken veel kijkers. De werkgroep, waarin de drie ouderenbonden PCOB, KBO en ABOS zijn vertegenwoordigd, gaat uiteraard door met het vertonen van mooie films. Altijd op de derde woensdag van de maand. [responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Lees me voor”]De klassieke muziekluistermiddagen gaan ook prima, maar er mogen best meer belangstellenden komen. Een leuk ingrediënt is de muziekquiz die de onvolprezen Ad Hasselton regelmatig presenteert. De muziekmiddag is op de derde maandag van de maand. Heeft u zelf tips voor nog meer leuke dingen zo door de week, stuur mij een mailEugeenhoekstra@ziggo.nl

Hoe meer mensen, hoe meer vreugde!

 

Activiteiten

VRIJDAG 28 oktober: Klaverjassen. Aanvang 13.30 uur (zaal open 13.00 uur).

VRIJDAG 4 november: Bingo. Aanvang 14.00 uur (zaal open 13.30 uur).

Belafspraak ziekenhuis kost geld hoor!

Een patiënt aan het woord: ‘Vorige week kreeg ik de rekening van een belafspraak van het ziekenhuis, ik vond het een belachelijk hoog bedrag voor een gesprek van 2 minuten, waarin ik vermelde dat alles goed ging en ik verder geen vragen had.
De kosten van dit gesprek is €230,98 en dit moet ik betalen van het eigen risico.Mag dit zomaar?’ Ja dat kan en mag. Dat heeft te maken met de behandelcode die er gehanteerd wordt. Maar ook als je fysiek contact gehad zou hebben dan zit de kans er dik in dat deze kosten ook in rekening worden gebracht. De kosten worden vastgesteld door de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen.

Buiten het vorenstaande, de arts heeft ook de nodige voorbereidingstijd nodig voor hij het telefoongesprek aangaat.

Voorlichting over internetveiligheid

Je trapt er zo in. Voordat je het weet heb je geld overgemaakt aan een oplichter die zich voordoet als partner of  kind. Kom op donderdagmiddag 24 november alsjeblieft naar het Acaciaplein want in ons gebouw houdt een expert op dit gebied Peter C.S. Smit voorlichting over internetveiligheid. Steeds meer senioren vinden hun weg op internet. Soms in razend tempo, soms schoorvoetend. De angst iets verkeerds te doen of op een verkeerd linkje te klikken, leeft bij velen. Terecht, want digitale criminaliteit is de snelst groeiende ‘tak van sport’ binnen de criminele wereld. Smit is veiligheidsadviseur bij KBO-PCOB en weet veel over onveilige praktijken van criminelen die op uw geld uit zijn.  De bijeenkomst vindt plaats in “Onder de Acacia’s” en begint om 14.00 uur

 

Komt de pensioenwet er nog?

De hele oppositie lijkt nog niet overtuigd. Zo zeggen zowel Groen Links als PvdA dat de nieuwe wet, anders dan beloofd, de positie van de meer dan een miljoen werkenden die nog helemaal geen pensioen opbouwen niet verbetert. Zowel flexkrachten als het groeiende leger zelfstandigen zonder personeel vallen vaak onder geen enkele regeling. En de nieuwe wet gaat dat niet veranderen. Goed nieuws is dat het hoorrecht van ouderenorganisaties wordt versterkt. Lees de bijlage: de nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden.

 

Maandbericht

Het maandbericht november komt eraan. U kunt hem alvast lezen. In het Maandbericht is er aandacht voor de vakantiereis volgend jaar in mei, een oproep voor begeleiders tijdens de vakantiereis en een aardige terugblik van het bezoek aan Wieringen. Zie de bijlage.

 

Rouwverwerking

Vanaf eind oktober start er een zesdelige serie bijeenkomsten over rouwverwerking met kunst als ondersteunende werkvorm. Onder leiding van een kunstenares en een gespreksleider wordt er tijdens deze bijeenkomsten gewerkt aan een persoonlijk (kunst)werk en is er gelegenheid om hier samen over te praten. Deze bijeenkomsten zijn aanvullend op het bestaande aanbod van de Gesprekskring rondom rouw van de PG Schagen en de individuele ondersteuning door vrijwilligers van WPW. Mochten jullie in je praktijk of omgeving iemand kennen die hier geïnteresseerd in is, dan kan hij/zij zich opgeven via het Servicepunt, 0224-291042 of schagen@wonenpluswelzijn.nl. Zie ook de flyer voor meer informatie

 

Verhoging AOW dreigt toch sigaar uit eigen doos te worden

Tijdens Prinsjesdag beloofde het kabinet AOW’ers nog een verhoging van 10 procent. Maar die verhoging betalen ouderen deels uit eigen zak. Hoe zit dat? In de AOW zit een inkomens tegemoetkoming, de IOAOW, verstopt. Die tegemoetkoming, van ruim 25 euro per maand, krijgt iedere AOW’er en juist deze tegemoetkoming wil het kabinet nu schrappen. Waar ouderen er straks aan de ene kant iets bijkrijgen, leveren ze het aan de andere kant weer in. Deze plannen leiden tot veel verzet bij ouderenbonden en oppositiepartijen, die stellen dat ouderen op deze manier een beetje voor de gek worden gehouden en bedot. De regeringspartijen gaan vooralsnog niet mee in deze kritiek en benadrukken dat AOW’ers er per saldo nog steeds op vooruit gaan. In de Tweede Kamer kan dit voorstel door de regeringspartijen rekenen op een meerderheid. Maar dat betekent niet dat hier het laatste woord over is gezegd, want dit voorstel moet ook nog door de Eerste Kamer, waar de regeringspartijen géén meerderheid hebben. Wordt vervolgd.

 

Gemeentehuis gesloten

Donderdag 27 oktober is het gemeentehuis aan de Laan 19 in Schagen gesloten. Dit vanwege een interne aangelegenheid.

De telefonische contacten via het algemene telefoonnummer (0224) 210 400 (menukeuze 2) verlopen deze dag via de ‘Boodschappendienst’. Het wijkteam is wel via het algemene telefoonnummer bereikbaar telefonisch bereikbaar (menukeuze 1).

 

BEHEERDER GEZOCHT VOOR ‘ONDER DE ACACIA’S”

Leen van der Donk stopt er dadelijk mee en dus zijn de samenwerkende ouderenbonden (SBOS) op zoek naar een beheerder (m/v) voor het  activiteitencentrum “Onder de Acacia’s” in Schagen. We zijn Leen buitengewoon dankbaar voor het werk dat hij heeft gedaan in de afgelopen jaren. Bravo! U weet het, in ons gebouw wordt veel gedaan voor de leden van de drie ouderenbonden (KBO,PCOB en ABOS) . Ik noem de maandelijkse filmmiddag, de klassieke middag, bingo, klaverjassen en voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen. De beheerder doet geen zwaar werk. Hij of zij zorgt onder meer voor verhuren van de zalen, sleutelbeheer,  bijhouden van de activiteitenagenda, klein onderhoud en letten op orde en netheid in het gebouw. Er staat een fraaie vergoeding tegenover. Belangstellenden kunnen reageren door te bellen met Arthur Brand, telefoonnummer 06-15646259.

door te bellen met Arthur Brand, telefoonnummer 06-15646259.

 

Priklocaties

De volgende locaties zijn open:

Den Helder: Drs. F. Bijlweg 1 (oud GGD-gebouw)

Hem: Tennishal STEBO, Torenweg 44

Alkmaar: Ampèrestraat 21

Middenmeer: Agriport 33 (per 10 oktober geopend)

Woont u thuis, maar kunt u niet zelf of met hulp naar een priklocatie voor de coronavaccinatie? Neem dan contact op met uw huisarts. De huisarts kan u aanmelden om uw prik thuis te krijgen.

 

Nieuwe leden  

Weer hebben zich mensen gemeld om lid te worden van onze mooie ouderenbond. Onze Leo Wilms is zeer content zoals het gaat. U weet het: voor elk nieuw lid ontvangt de aanbrenger een Makadobon van tien euro. Wordt de partner ook lid, dan ontvangt u twee van deze bonnen. U kunt uw nieuwe lid doorgeven aan Leo Wilms, die de ledenadministratie bijhoudt! Zijn telefoonnummer is 06-53413898, maar u kunt dit ook doen per e-mail. Hier is zijn adres: wilmskoops@quicknet.nl

Het nieuwe lid ontvangt een raamthermometer en betaalt minder contributie voor dit jaar.

 

Digitale hulp

Hebt u problemen met uw computer, tablet of printer?  Neem contact op met Pieter den Toom, de webmaster van SBOS. Hij wil mensen helpen die digitale hulp kunnen gebruiken. Hij wil graag als vrijwilliger bijspringen. Hij woont in Schagen en dan zijn afstanden geen probleem. Hij is bereikbaar via het email adres:  help@dentoom.net

Hulp nodig? Stuur hem een mailtje. Hij heeft al verschillende mensen geholpen. Aarzel dus niet.  

Vergelijkbare berichten